Terug naar opdrachten

MISSION DESCRIPTION ID: 68398-454

Productowner MS Teams

Detachering
Haarlem

Opdrachtomschrijving

Onze klant heeft de afgelopen tijd stappen gezet om haar medewerkers te faciliteren in het digitaal vanuit huis werken. Waar ze naartoe willen is één centrale ingang via een modern Intranet. 

Bij de klant wordt binnen de diverse bedrijfsprocessen in toenemende mate gewerkt met O365. Met name Intranet (SharePoint) en Teams zijn daarin belangrijke onderdelen. Het komende half jaar wordt in het verlengde van het nieuwe intranet met een nieuwe inrichting van Teams gedaan. De opzet van de samenwerkingsinrichting binnen elk van de processen, afdelingen, projectomgevingen verder opgepakt.

Voor de verdere invoering en de optimalisatie van het gebruik van deze voorzieningen in de processen en afdelingen zoekt onze klant een enthousiaste functioneel beheerder die stevig in zijn/haar schoenen staat.

Vanuit de rol van project-ondersteuning is er de rol om als katalysator van verbetering de Teams omgevingen verder in te voeren in combinatie met een kwaliteitsslag in de bijbehorende gegevens en daarbij te ondersteunen bij inrichting en migraties.

Kandidaatomschrijving

Taken vanuit het functioneel beheer en de project- en migratie ondersteuning:

 • Actief participeren in de O365 implementatie (functioneel, organisatorisch, content)
 • Meedenken in de procesgerichte inrichting van O365 in aansluiting op de andere systemen.
 • Aanspreekpunt voor content eigenaren vanuit afdelingen, te ondersteunen processen en projecten.
 • Hands-on ondersteuning bij inrichting en op gang brengen gebruik.
 • Advies en begeleiding van key-users en eindgebruikers complementair aan het al ingerichte opleidingsprogramma.
 • Dagelijks beheer van de functionaliteiten rond de inrichting van de O365 voorzieningen, samen met de andere functioneel beheerders.

Werkhouding :

Aandacht voor alle betrokkenen en de mens centraal stellen in het proces: enthousiasmeren, helpen, inbreng organiseren, zorgen dat de betrokkenen de verandering ervaren als een verbetering. Niet het systeem, maar het gebruik centraal stellen.

Wat we vragen:

 • Kennis en ervaring in overheidsorganisaties en de eisen die dit stelt aan de informatievoorziening op gebied van procesgericht werken, security, archivering.
 • Uitgebreide functionele kennis en ervaring met de verschillende standaard-onderdelen van O365 (met name Teams en SharePoint).
 • Kennis en ervaring hoe je binnen een dergelijke omgeving efficiënt en handig kunt samenwerken.
 • Uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van functioneel beheer.
 • Uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van gebruikersbegeleiding bij invoering van samenwerkomgevingen, inclusief migratie- en archiefaspecten bij opschonen en overzetten om hier een kwaliteitsslag te maken.
 • Kennis van verstandig gebruik van migratie hulpmiddelen zoals Sharegate.
Toelichting op rooster
32 uur flexibel in te vullen in overleg met Projectmanager.

 

Eisen

 • Functionele ervaring O365
  Noodzakelijk is minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring met Teams en SharePoint (O365) in de rol van Product Owner/ functioneel beheerder. 

 • Kennis en ervaring bij overheidsinstelling
  ???????Noodzakelijk is ervaring en kennis opgedaan bij een overheidsinstelling met het digitaal samenwerken/ document management en archivering.