Naar nieuws overzicht

MISSION DESCRIPTION ID: 72696

BrightSourcing VS CORONAVIRUS

Laura
29-7-2020

Binnen BrightSourcing nemen we de risico’s omtrent het coronavirus absoluut serieus. Zo hebben we maatregelen en beleid doorgevoerd om onze verantwoordelijkheid te nemen in het tegengaan van verspreiding van het virus.

De belangrijkste adviezen voor onze gasten, klanten en personeel zijn:

 • Geen handen schudden.
 • Bewaar minimaal 1,5 meter afstand van elkaar. Regelmatig handen wassen met zeep.
 • Nies of hoest in de binnenkant van de elleboog en maak gebruik van papieren zakdoekjes.
 • Ontsmet uw handen met regelmaat (ontsmettingsmiddel is op ons kantoor aanwezig).
 • Bij ziekteverschijnselen (bij uzelf of in uw naaste omgeving) dient u een bezoek aan BrightSourcing te vermijden (uit te stellen), hetzelfde houden wij vanuit BrightSourcing aan richting onze klanten.

Wat hebben wij zelf doorgevoerd:

 • Op onze kantoorlocatie in het Olympisch Stadion is vanuit Offices For You een eigen coronabeleid welke betrekking heeft op onder meer:
  - Desinfecterende gel is aanwezig bij entree, pantry’s en vergaderzalen.
  - Signaal- en instructie kaarten/stickers met belangrijke tips en/of aanwijzingen.
  - Intensievere schoonmaak van kantoren, algemene ruimtes en vergaderfaciliteiten. Ons team werkt zo veel mogelijk vanuit huis.
 • Ons team werkt zo veel mogelijk vanuit huis
 • Ons team heeft standaard desinfecterende gel bij zich om voor, tijdens en na (klant) afspraken onze handen te desinfecteren.
 • Onze eigen gesprekken met kandidaten zullen wij voorlopig zo veel mogelijk via beeldbellen laten verlopen.
 • Afspraken op locatie met onze klanten zijn toegestaan, naar gelang passend in het beleid van deze klanten. Uiteraard met in acht name van de minimale 1,5 meter afstand.
 • Indien collega’s met elkaar meerijden zullen zij allen een mondkapje dragen.

Wij volgen doorlopend de berichtgeving van de overheid, de RIVM en indien nodig de adviezen van artsen of GGD om een zo veilig mogelijke (werk)omgeving na te streven. Ons management en personeel wordt met regelmaat voorzien van updates en relevante informatie zodat iedereen goed op de hoogte is van de actualiteit.

Wat verwachten we van ons team:

 • Het BrightSourcing team conformeert zich aan het uitgezette beleid.
 • Er wordt waar mogelijk minimaal 1,5 meter afstand gehouden van elkaar.
 • De Bright-o-nauten dienen risicovolle contacten te vermijden, voor zover dit mogelijk is.
 • Alle Bright-o-nauten dienen alert te zijn in zijn/haar omgeving zijn zodat eventuele risico’s snel gesignaleerd worden.
 • Indien nodig onze bezoekers te wijzen op de voorschriften en regelgevingen.
 • Bij lichamelijke klachten, verkoudheid of griep blijft een Bright-o-naut thuis.
 • Bij koorts en verergering van deze klachten raadplegen wij altijd de huisarts dan wel de GGD. Instructies van deze partijen dienen gevolgd te worden.
 • Indien een gezinslid koorts of ziekteverschijnselen vertoond gaat de Bright-o-naut niet op missie.
 • Wij volgen de landelijke en regionale berichtgeving.
 • Ook buiten werktijd nemen wij onze verantwoordelijkheid en conformeren wij ons aan de richtlijnen en maatregelen van de overheid.

Wat verwachten wij van onze bezoekers:

 • Het opvolgen en respecteren van de adviezen en het coronaprotocol binnen BrightSourcing.
 • Bij ziekte of ziekteverschijnselen (m.b.t. het coronavirus) adviseren wij u dringend een bezoek aan BrightSourcing (tijdelijk) uit te stellen om besmetting te voorkomen.
 • Misschien bent u heerlijk op vakantie geweest de afgelopen periode? U bent welkom bij BrightSourcing indien u in de laatste 14 dagen niet in een risicogebied bent geweest of geen contact heeft gehad met een besmette patiënt of geen milde verkoudheidsklachten heeft.
 • Het melden van risico’s die invloed kunnen hebben op onze bedrijfsvoering.

Vanuit BrightSourcing bent u gewend dat wij ons altijd voor de volle 100% inzetten, zo ook op dit vlak. Vanzelfsprekend proberen wij onze dagelijkse activiteiten op een verantwoorde wijze uit te voeren zodat wij iedereen zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn en blijven.
Wij rekenen op uw begrip voor de genomen maatregelen (of de nog te nemen maatregelen) en hopen dat we gezamenlijk het risico zo veel mogelijk kunnen beperken. Bovenstaande maatregelen blijven gelden tot nadere instructie.

Be Bright, stay safe!
Team BrightSourcing

#samentegencorona

Download hier de PDF versie van deze pagina.