Terug naar opdrachten

MISSION DESCRIPTION ID: 44230-715

Software Engineer (Java)

Detachering
Voor onze directe klant zijn wij op zoek naar een passende kandidaat voor onderstaand profiel.
 • Functie:  Software Engineer (Java)
 • Locatie: Apeldoorn / Remote
 • Duur: 12 mnd+
 • Tarief per uur: € 90,00
 • Uur per week: 32 - 40
 • Start per: 5 juni 2023

Achtergrond van de vraag

Onze directe klant is ketenpartner in het Digitaal Stelsel van de Omgevingswet (DSO). We zijn samen met andere ontwikkelpartners georganiseerd in operationele beheerorganisaties (OBO’s). De diensten die de verschillende OBO’s ontwikkelen en beheren, vormen de operationele keten van het DSO-LV.

Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten. De Omgevingswet is een bundeling van 26 wetten en regels over ruimtelijke ordening, wonen, infrastructuur, milieu, water en natuur. De Omgevingswet moet verheldering en efficiëntie bieden. Een samenhangende benadering moet leiden tot een goede en duurzame fysieke leefomgeving.

De teams binnen de OBO’s werken nauw samen om de gewenste functionaliteit voor het programma Digitaal Stelsel Omgevingswet te realiseren. In dat programma werken verschillende organisaties op een Agile wijze samen op basis van het SAFe framework. Dat betekent onder andere dat er wordt gewerkt in sprints van 2 weken en Program Increments van een kwartaal. 

De Stelselcatalogus Omgevingswet is het online naslagwerk voor begrippen, definities, waardelijsten, werkzaamheden en informatieproducten over de Omgevingswet. Iedereen kan de gegevens opvragen via de website of via de API. Alle overheden kunnen zo dezelfde begrippen gebruiken.

Je gaat bijdragen aan de ontwikkeling en het beheer van de Stelselcatalogus. De informatie die deze applicatie ontsluit, wordt gebruikt over de hele breedte van het DSO.

Je bespreekt de werkzaamheden en deelt je mening bij de verschillende Scrum en Agile events. Op basis van de daaruit voortkomende planning bouw je software, geholpen door moderne tools, frameworks en platforms. Het grootste deel van de code is Java-gerelateerd. Maar er is ook een frontend beheerportaal dat is gebouwd met Angular, dus het is handig als je daarmee overweg kan. Als DevOps team ben je verantwoordelijk voor de configuratie, de deployment en het beheer van de applicaties.

Taken
 • Software ontwikkeling voor Stelselcatalogus-componenten;
 • Reviewen van opgeleverde componenten en configuraties;
 • Deelnemen aan Scrum / DevOps sessies, waarin het team samen met de Product Owner en gebruikers spart over een gedegen oplossing.
 • Sparren over ontwerpkeuzes / toekomstbestendige oplossingen;
 • Peer-reviewing en borgen van kennis (documentatie en kennisdeling);
 • Uitvoeren van beheertaken;
 • Borgen dat alle losse componenten goed met elkaar integreren;
 • Actief ontwikkelen aan de verschillende software componenten;
 • Actief beheren en monitoren van hoog beschikbare componenten;
 • Actief bijdragen aan het ontwikkelen van unit tests en testautomatisering;
 • Samen met het team hoge kwaliteit software opleveren;
 • Deelnemen in de Java community;
 • Toepassen en bijhouden van Java ontwikkelstandaarden.

Keywords mbt ervaring/kennis zijn onder meer
 • Java;
 • Spring Boot;
 • Angular typescript;
 • SQL;
 • OpenAPI;
 • Container technologie (Docker, Kubernetes, (Azure) Cloud);
 • Traefik;
 • CI/CD tooling (Jenkins, Maven, ArgoCD, Gatling);
 • Git, IntelliJ;
 • Monitoring tooling (Prometheus, Grafana);
 • Issue tracking (Jira);
 • Agile, Scrum.

Is dit de perfecte klus voor jou? Dan komen we graag met je in contact om meer informatie te delen.

Groet,

Team BrightSourcing